{:en}

RÄTTSLIGA MEDDELANDEN

CHRISTEPH SARL AU CAPITAL DE 1000 euro
751 447 947  R.C.S. PARIS
Siretnummer 75144794700019 - APE 5610A

Registrerat kontor : 4 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS

Direktör för publikationen

Christine Combettes
RESTAURANG "La Crème de Paris

Värd

OVH Frankrike
SAS med ett kapital på 10 069 020 euro.
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-kod 2620Z
MOMSNUMMER: FR 22 424 761 419
Huvudkontor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike.

Fotograf

Emilie Albert

Webdesigner

Uppror

www.picturgency.com

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Genom att besöka webbplatsen www.lacremedeparis.com godkänner du dessa allmänna användningsvillkor.

Immateriella rättigheter

1. Upphovsrätt

Webbplatsen www.lacremedeparis.com utgör en intellektuell skapelse som restaurangen "La Crème de Paris" är upphovsman till i den mening som avses i artiklarna L. 111.1 och följande i lagen om immateriella rättigheter.

Alla element som finns på webbplatsen www.lacremedeparis.com, inklusive fotografier, texter, slogans, ritningar, bilder, animerade sekvenser med eller utan ljud, samt alla intellektuella skapelser som integreras i webbplatsen www.lacremedeparis.com, tillhör restaurangen "La Crème de Paris", med undantag för våra kunders Instagram-fotogallerier som publiceras på detta sociala nätverk och som samlas in med hjälp av ett automatiserat flöde från instagram #lacremedeparis.

All reproduktion, representation, användning, anpassning eller modifiering av hela eller delar av webbplatsen www.lacremedeparis.com, på vilket sätt som helst och på vilket medium som helst, utan att i förväg ha fått tillstånd av restaurangen "La Crème de Paris", är strängt förbjuden och utgör ett brott mot upphovsrätten.

Bloggare och journalister får dock ta skärmdumpar för sina artiklar om vår restaurang "La Crème de Paris".

2. Varumärkesrättigheter

Namnet "La Crème de Paris" och logotypen "La Crème de Paris" är registrerade varumärken som tillhör restaurangen "La Crème de Paris".

Det är strängt förbjudet att reproducera, representera, använda, anpassa eller ändra dessa varumärken utan föregående tillstånd från restaurangen "La Crčme de Paris" och detta utgör ett brott mot upphovsrätten.

3. Ansvar

Restaurangen "La Crème de Paris" kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador, särskilt materiella skador, dataförluster eller ekonomiska skador som kan uppstå till följd av anslutning till eller användning av webbplatsen www.lacremedeparis.com eller informationen som finns där.

4. Efterlevnad av regler och etik

Webbplatsen www.lacremedeparis.com drivs av restaurangen "La Crème de Paris" med säte i Frankrike och dessa allmänna användningsvillkor omfattas av fransk lag.

Internetanvändare som ansluter sig till webbplatsen www.lacremedeparis.com från andra länder än Frankrike måste se till att de följer den lagstiftning som gäller i dessa länder.

Restaurangen "La Crème de Paris" förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera detta rättsliga meddelande och de allmänna användningsvillkoren, varvid ändringarna och uppdateringarna av de allmänna användningsvillkoren är bindande så snart de läggs ut på nätet.

{:}{{:sv}

JURIDISK INFORMATION

CHRISTEPH SARL KAPITAL PÅ 1000 euro
751 447 947 R.C.S. PARIS
Siret nr 75144794700019 - APE 5610A

Registrerat kontor : 4 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS

Direktör för publikationer

Christine Combettes
RESTAURANG "La Crème de Paris

Värd

OVH Frankrike
SAS kapital på 10 069 020 euro.
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-kod 2620Z
MOMSNUMMER: FR 22 424 761 419
Registrerat kontor : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike

Fotograf

Emilie Albert

Webdesigner

Uppror

www.picturgency.com

ALLMÄNNA VILLKOR

Tillträde till webbplatsen www.lacremedeparis.com innebär att du godkänner dessa användarvillkor.

Immateriella rättigheter

1. Upphovsrätt

Webbplatsen www.lacremedeparis.com är en intellektuell skapelse vars restaurang " La Crème de Paris " är författare i den mening som avses i artiklarna L. 111.1 och följande i lagen om immateriella rättigheter.

Alla element som finns tillgängliga på webbplatsen www.lacremedeparis.com, inklusive fotografier, texter, slogans, ritningar, bilder, animerade sekvenser, ljud eller inte, och alla intellektuella skapelser som är integrerade i webbplatsen www.lacremedeparis.com tillhör restaurang " La Crème de Paris ", med undantag för instagram fotogallerier av våra kunder som publiceras på detta sociala nätverk och som samlas in genom automatiserade flöden från instagram #lacremedeparis.

All reproduktion, representation, användning, anpassning eller modifiering av hela eller delar av webbplatsen www.lacremedeparis.com, på vilket sätt som helst och på vilket medium som helst, utan att i förväg ha fått tillstånd från restaurangen " La Crème de Paris " är strängt förbjuden och utgör ett förfalskningsbrott.

Bloggare och journalister får dock ta skärmdumpar för sina artiklar om vår restaurang "La Crème de Paris".

2. Varumärkesrättigheter

Namnet "La Crème de Paris" och logotypen "La Crème de Paris" är varumärken som tillhör restaurangen "La Crème de Paris".

Reproduktion, representation, användning, anpassning eller ändring av detta varumärke utan föregående tillstånd från restaurangen " La Crème de Paris " är strängt förbjudet och utgör ett förfalskningsbrott.

3. Ansvar

Restaurangen " La Crème de Paris " kan inte hållas ansvarig för direkta och indirekta skador, särskilt materiella skador, dataförluster, ekonomiska förluster som kan uppstå till följd av anslutning eller användning av webbplatsen www.lacremedeparis.com eller information som finns där.

4. Efterlevnad av regler och etik

Webbplatsen www.lacremedeparis.com drivs av restaurangen "La Crème de Paris" med huvudkontor i Frankrike och dessa villkor omfattas av fransk lag.

Användare som ansluter till webbplatsen www.lacremedeparis.com från andra länder än Frankrike måste se till att de följer den lagstiftning som gäller i dessa länder.

Restaurangen " La Crème de Paris " förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera den aktuella juridiska informationen och villkoren.

{:}{:es}

RÄTTSLIGA NOTERINGAR

CHRISTEPH SARL AU CAPITAL DE 1000 euro
751 447 947 R.C.S. PARIS
Siretnummer 75144794700019 - APE 5610A

Huvudkontor : 4 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS

Direktör för publikationer

Christine Combettes
RESTAURANG "La Crème de Paris

Hoster

OVH Frankrike
SAS kapital på 10 069 020 euro
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-kod 2620Z
MOMSNUMMER: FR 22 424 761 419
Huvudkontor : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike

Fotografa

Emilie Albert

Webdesigner

Uppror

www.picturgency.com

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Genom att besöka webbplatsen www.lacremedeparis.com godkänner du dessa användarvillkor.

Immaterialrättsliga rättigheter

1. Författarrättigheter

El Sitio www.lacremedeparis.com es una creación intelectual cuyo restaurante " La Crème de Paris " es el autor en el sentido de los artículos L. 111.1 y siguientes del Código de propiedad intelectual.


Alla element som är tillgängliga på webbplatsen www.lacremedeparis.com inklusive fotografier, texter, lemmor, bilder, bilder, animerade bilder med eller utan ljud och alla kreationer som är intellektuellt integrerade på webbplatsen www.lacremedeparis.com tillhör restaurangen "La Crème de Paris", med undantag för de gallerier med instagrambilder av våra kunder som publiceras på detta sociala nätverk och som kopieras av den automatiserade instagramströmmen #lacremedeparis.

All reproduktion, representation, användning, anpassning eller modifiering av hela eller delar av webbplatsen www.lacremedeparis.com, i alla former och i alla medier, utan att ha erhållit förhandsgodkännande från restaurangen "La Crème de Paris", är strängt förbjudet och utgör en uppmaning till förfalskning.

Bloggare och journalister kan dock ta bilder från panelen för sina artiklar om vår restaurang "La Crème de Paris".
2. Rätten till registrerat varumärke

Namnet "La Crème de Paris" och logotypen "La Crème de Paris" är registrerade varumärken som tillhör restaurangen "La Crème de Paris".


Namnet "La Crème de Paris" och logotypen "La Crème de Paris" är registrerade varumärken som tillhör restaurangen "La Crème de Paris".
Det är strängt förbjudet att reproducera, representera, använda, anpassa eller ändra dessa varumärken utan föregående samtycke från restaurante "La Crème de Paris" och detta utgör en förfalskning.
3. Ansvar

Restaurangen "La Crème de Paris" är inte ansvarig för direkta och indirekta skador och särskilt inte för materiella skador, dataförluster eller ekonomiska skador som kan uppstå på grund av att webbplatsen www.lacremedeparis.com eller den information som den innehåller används.

4. Överensstämmelse med standarder och lag

Webbplatsen www.lacremedeparis.com drivs av restaurangen "La Crème de Paris" med säte i Frankrike och dessa användarvillkor omfattas av fransk lagstiftning.


Användare som ansluter sig till webbplatsen www.lacremedeparis.com från andra länder än Frankrike måste garantera att de följer den lagstiftning som gäller i dessa länder.

Restaurangen "La Crème de Paris" förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de juridiska meddelandena och de allmänna användarvillkoren i varje ögonblick, med särskild hänsyn till att ändringen och uppdateringen av de allmänna användarvillkoren måste ske så snart som möjligt och tillämpas från och med att vi lägger ut dem på nätet.

{:}

sv_SESvenska