{:en}

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

CHRISTEPH SARL AU CAPITAL DE 1000 euro
751 447 947  R.C.S. PARIJS
N° Siret 75144794700019 - APE 5610A

Maatschappelijke zetel : 4 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS

Directeur van de publicatie

Christine Combettes
RESTAURANT "La Crème de Paris

Gastheer

OVH Frankrijk
SAS met een kapitaal van €10.069.020
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-code 2620Z
BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Fotograaf

Emilie Albert

Webdesigner

Picturgency

www.picturgency.com

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot de website www.lacremedeparis.com impliceert de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Copyright

De website www.lacremedeparis.com vormt een intellectuele creatie waarvan het restaurant "La Crème de Paris" de auteur is in de zin van de artikelen L. 111.1 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Alle elementen die beschikbaar zijn op de website www.lacremedeparis.com, waaronder foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, evenals alle intellectuele creaties die geïntegreerd zijn in de website www.lacremedeparis.com, zijn eigendom van het restaurant "La Crème de Paris", met uitzondering van de instagram fotogalerijen van onze klanten die op dit sociale netwerk geplaatst zijn en verzameld zijn door middel van een geautomatiseerde feed van instagram #lacremedeparis.

Elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing of wijziging, door welk procédé en op welke drager dan ook, van het geheel of een gedeelte van de site www.lacremedeparis.com, zonder voorafgaande toestemming van het restaurant "La Crème de Paris" is strikt verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

Bloggers en journalisten mogen echter wel screenshots maken voor hun artikelen over ons restaurant "La Crème de Paris".

2. Handelsmerkrechten

De naam "La Crème de Paris" en het logo "La Crème de Paris" zijn gedeponeerde handelsmerken van het restaurant "La Crème de Paris".

Het reproduceren, weergeven, gebruiken, aanpassen of wijzigen van deze merken zonder voorafgaande toestemming van het restaurant "La Crème de Paris" is ten strengste verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

3. Aansprakelijkheid

Het restaurant "La Crème de Paris" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name materiële schade, verlies van gegevens of financiële schade, die zou kunnen voortvloeien uit de verbinding met of het gebruik van de website www.lacremedeparis.com of de informatie die deze website bevat.

4. Naleving van regelgeving en ethiek

De website www.lacremedeparis.com wordt beheerd door het restaurant "La Crème de Paris" waarvan de maatschappelijke zetel in Frankrijk is gevestigd en deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Internetgebruikers die vanuit andere landen dan Frankrijk verbinding maken met de site www.lacremedeparis.com moeten zich ervan vergewissen dat zij de in deze landen geldende wetten naleven.

Het restaurant "La Crème de Paris" behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving en de Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en bij te werken, met dien verstande dat de wijziging en bijwerking van de Algemene Gebruiksvoorwaarden bindend zijn vanaf het moment dat ze online worden gezet.

{:}{:en}

JURIDISCHE INFORMATIE

CHRISTEPH SARL KAPITAAL VAN 1000 euro
751 447 947 R.C.S. PARIJS
Siret nr. 75144794700019 - APE 5610A

Maatschappelijke zetel : 4 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS

Publicatie Directeur

Christine Combettes
RESTAURANT "La Crème de Paris

Gastheer

OVH Frankrijk
SAS kapitaal van 10 069 020 €.
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-code 2620Z
BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Fotograaf

Emilie Albert

Webdesigner

Picturgency

www.picturgency.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toegang tot de site www.lacremedeparis.com houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Auteursrechten

De Site www.lacremedeparis.com is een intellectuele creatie waarvan het restaurant " La Crème de Paris " de auteur is in de zin van de artikelen L. 111.1 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Alle elementen beschikbaar op de site www.lacremedeparis.com met inbegrip van foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden, geanimeerde sequenties geluid of niet en alle intellectuele creaties geïntegreerd in de site www.lacremedeparis.com zijn eigendom van restaurant " La Crème de Paris " met uitzondering van instagram fotogalerijen van onze klanten geplaatst op dit sociale netwerk en verzameld door geautomatiseerde stroom van instagram #lacremedeparis.

Elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing of wijziging, door welk procédé en op welke drager dan ook, van het geheel of een gedeelte van de site www.lacremedeparis.com, zonder voorafgaande toestemming van het restaurant " La Crème de Paris " is strikt verboden en wordt beschouwd als een vervalsingsdelict.

Bloggers en journalisten mogen echter wel screenshots maken voor hun artikelen over ons restaurant "La Crème de Paris".

2. Handelsmerkrechten

De benaming " La Crème de Paris ", het logo " La Crème de Paris ", zijn handelsmerken van het restaurant " La Crème de Paris ".

De reproductie, weergave, gebruik, aanpassing of wijziging van dit merk zonder voorafgaande toestemming van het restaurant " La Crème de Paris " is strikt verboden en vormt een strafbaar feit van namaak.

3. Verantwoordelijkheid

Het restaurant " La Crème de Paris " kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade en in het bijzonder voor materiële schade, verlies van gegevens, financieel verlies dat zou kunnen voortvloeien uit de verbinding of het gebruik van de site www.lacremedeparis.com of van de informatie die deze site bevat.

4. Naleving van regelgeving en ethiek

De site www.lacremedeparis.com wordt beheerd door het restaurant " La Crème de Paris " waarvan het hoofdkantoor in Frankrijk is gevestigd en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Gebruikers die vanuit andere landen dan Frankrijk verbinding maken met de website www.lacremedeparis.com moeten ervoor zorgen dat zij zich houden aan de wetten die in die landen gelden.

Het restaurant " La Crème de Paris " behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige wettelijke informatie en voorwaarden te wijzigen en bij te werken.

{:}{:es}

WETTELIJKE OPMERKINGEN

CHRISTEPH SARL AU CAPITAL DE 1000 euro
751 447 947 R.C.S. PARIJS
N° Siret 75144794700019 - APE 5610A

Vestigingen : 4 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS

Directeur publiciteit

Christine Combettes
RESTAURANT "La Crème de Paris

Hoster

OVH Frankrijk
SAS al kapitaal van € 10 069 020
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-code 2620Z
BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Fotógrafa

Emilie Albert

Webdesigner

Picturgency

www.picturgency.com

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot de website www.lacremedeparis.com impliceert de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Rechten van de auteur

El Sitio www.lacremedeparis.com es una creación intelectual cuyo restaurante " La Crème de Paris " es el autor en el sentido de los artículos L. 111.1 y siguientes del Código de propiedad intelectual.


Todos los elementos disponibles en el Sitio www.lacremedeparis.com incluyendo fotografías, textos, lemas, dibujos, imágenes, secuencias animadas sonoras o no y todas las creaciones intelectuales integradas en el sitio www.lacremedeparis.com is het eigendom van het restaurant "La Crème de Paris", met uitzondering van de galerijen van instagram foto's van onze klanten gepubliceerd op dit sociale netwerk en gekopieerd door de geautomatiseerde instagram stream #lacremedeparis.

Cualquier reproducción, representación, uso, adaptación o modificación, por cualquier proceso y en cualquier medio, de todo o parte del sitio www.lacremedeparis.com, sin haber obtenido la autorización previa del restaurante " La Crème de Paris " está estrictamente prohibido y constituye una ofensa de falsificación.

Bloggers en journalisten kunnen foto's maken voor hun artikelen over ons restaurant "La Crème de Paris".
2. Rechten van geregistreerde merken

De naam "La Crème de Paris" en het logo "La Crème de Paris" zijn gedeponeerde handelsmerken van het restaurant "La Crème de Paris".


De naam "La Crème de Paris" en het logo "La Crème de Paris" zijn gedeponeerde handelsmerken van het restaurant "La Crème de Paris".
Het reproduceren, weergeven, gebruiken, aanpassen of wijzigen van deze merken zonder voorafgaande toestemming van het restaurant "La Crème de Paris" is ten strengste verboden en wordt beschouwd als vervalsing.
3. Verantwoordelijkheid

El restaurante " La Crème de Paris " is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, in het bijzonder niet voor materiële schade, verlies van gegevens of financiële schade die zou kunnen voortvloeien uit de verbinding of het gebruik van de site www.lacremedeparis.com of de informatie die deze bevat.

4. Naleving van de normen en de wet

El sitio www.lacremedeparis.com es operado por el restaurante " La Crème de Paris " cuya sede se encuentra en Francia y estos Términos de uso están sujetos a la legislación francesa.


Gebruikers die vanuit andere landen dan Frankrijk verbinding maken met de website www.lacremedeparis.com moeten garanderen dat zij zich houden aan de wetten die in die landen van toepassing zijn.

El restaurante " La Crème de Paris " behoudt zich het recht voor om op elk moment de wettelijke informatie en de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen en te actualiseren, waarbij de wijziging en actualisering van de algemene gebruiksvoorwaarden zo snel als mogelijk is vereist is en van toepassing is vanaf het moment dat wij u deze ter beschikking stellen.

{:}

nl_NLNederlands